Sản phẩm & Dịch vụ

    sản phẩm phụ trợ

    作为轻便快速绿色钻探整体解决方案提供商,我们还为您期望的高品质、高效率、高安全度和卓越的钻探性能提供配套产品

    dịch vụ của chúng tôi

    Chúng tôi đã tích lũy được thông qua người dùng Ingle thực hành kỹ thuật khoan trên toàn thế giới một sự giàu kinh nghiệm, áp dụng cho các khu vực khác nhau và cảnh xây dựng theo EP loạt di động giàn khoan thủy lực đầy đủ, phát triển cơ sở mục tiêu của giải pháp và dịch vụ tổng thể