DMD - Ingle Zhuhai Special Khoan Equipment Co, Ltd

DMD công thức bùn một định nghĩa mới về khái niệm của các dung dịch khoan

đặc điểm xây dựng DMD tạo trong thực tế là một công thức bùn ý tưởng mới, thông minh và tập trung cao độ, một cuộc cách mạng

chuẩn bị bùn truyền thống và áp dụng cách thông thường, nhằm mang lại một trải nghiệm mới

Chu Hải Dimai Di Technology Co, Ltd Zhuhai Special Ingle Khoan Equipment Co, Ltd

Một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, được tập trung vào sản phẩm công thức bùn, bùn và chuẩn bị hệ thống

hệ thống tuần hoàn bùn màu xanh lá cây của các công ty công nghệ tiên tiến

Thêm>