โครงการล่าสุด - เปลวไฟจูไห่พิเศษเจาะอุปกรณ์ จำกัด

โครงการล่าสุด

 

成都城市地铁勘察施工

项目名称:成都五环路郫县南北大道地铁线路勘察项目

履带行走模块和泥浆拖挂车,快速转场搬迁 

001

 

 

002003004005006007008009

成都城市地铁勘察施工

项目名称:成都五环路郫县南北大道地铁线路勘察项目

履带行走模块和泥浆拖挂车,快速转场搬迁