DMD - Ingle به Zhuhai به ویژه حفاری شرکت تجهیزات، آموزشی ویبولیتین

فرمول DMD گل یک تعریف جدید از مفهوم گل حفاری

DMD ایجاد در عمل یک گل دستور ایده های جدید، هوشمندانه و بسیار متمرکز ویژگی های فرمول، انقلابی

روش های آماده سازی گل های سنتی و استفاده از مرسوم به منظور آوردن یک تجربه جدید

Zhuhai به Dimai از دی شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین Zhuhai ویژه Ingle به حفاری تجهیزات شرکت آموزشی ویبولیتین

فرعی کاملا متعلق، تمرکز بر گل فرمولاسیون محصول، گل و سیستم آماده سازی است

گل سیستم گردش سبز از شرکت فن آوری های نوآورانه

بیشتر>